Block Misztal Barbara ©
Projekt strony:Proformat

dr hab.inż. BARBARA MISZTAL, prof. pwr


barbara misztal

Doświadczony projektant, rzeczoznawcza budowlany i profesor Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Architektury, autorka i współautorka wielu projektów, ekspertyz i publikacji o charakterze naukowym.

Studia i stopnie naukowe:

Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Wrocławskiej. Tytuł pracy dyplomowej: „Hala sportowa z przekryciem strukturalnym, cięgnowym".
Stopnie naukowe: dyplom mgr inż. – 1977 r., dr -1999 r., dr hab. – 2014 r., prof. pwr. - 2019

 Doświadczenie zawodowe:

1977-1989 - projektant w Biurze Studiów i Projektów Służby Zdrowia we Wrocławiu,
1989-1991 - KBP PRZEBEXROL, starszy projektant konstrukcji budowlanych,
1990 - asystent na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej i starszy projektant w KBP PRZEBEXROL,
1991 - założyciel autorskiej pracowni projektowej BLOCK,
1999 - doktorat na Wydziale Architektury i Budownictwa Politechniki Szczecińskiej pt.: „Kratowe dźwigary z drewna, materiałów drewnopochodnych i stali", wrzesień 1999,
2000 - adiunkt na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej,
2014 - habilitacja na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej,

2016 - członek Senatu Politechniki Wrocławskiej

2019 - profesor Politechniki Wrocławskie na Wydziale Architektury,

Czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych:

1996 - 4th Conference, International Wood Engineering Conference, New Orleans, Louisiana, U.S.A.,
referat pt. „The Investigation of Trusses Made from Wood, Steel and Wood-Base Materials Under Long-Term Load".
1998 - 5th World Conference on Timber Engineering, Montreux, Switzerlad,
artykuł pt. „Reconstruction of Old Wooden Floors by use of composed Elements".
2000 - Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZiTB, Wrocław-Krynica,
referat pt. „Ugięcia pełzające zespolonej belki o przekroju skrzynkowym z drewna i płyty wiórowej".
2001 - Konferencja Naukowo – Techniczna „Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych", Kielce,
referat pt. ,,Prognozowanie w czasie ugięć reologicznych dźwigarów kratowych z drewna i stali".
2006 - 9th World Conference on Timber Engineering – Portland, USA, referat pt. „Forecasting in Time of Rheological Defections of Truss Girders, consolideted from Wood, Wood-based Material and Steel".
2008 -10th World Conference on Timber Engineering, Miyazaki, Japan,
referat pt. ,,Comparison of the Vibration Frequency and Damping of Beam Models Made
of Dry and Wet Pine Wood",

2010 -11th, World Conference on Timber Engineering ,June 20-24,Riva del Garda, Trentino, Italy,

referat pt. Dynamic parameters of the free vibrations of various wood species.

Badania naukowe: W zakresie dynamiki konstrukcji, właściwości drewna.

Dydaktyka:

Prowadzenie zajęć na kierunkach Architektura i Konserwacja Zabytków Politechniki Wrocławskiej w zakresie konstrukcji drewnianych, murowanych, materiałów budowlanych, systemów konstrukcyjnych, konstrukcji metalowych, oraz konstrukcje 1 dla II roku studiów I stopnia. Ćwiczenia z mechaniki budowli, konstrukcji żelbetowych, murowanych, stalowych. Seminarium z systemów konstrukcyjnych.

Prace projektowe:

Autorskie projekty w zakresie architektury i konstrukcji, opinie i ekspertyzy o stanie technicznym obiektów budowlanych. Opracowanie kilkudziesięciu projektów budowlano - wykonawczych różnych obiektów budowlanych
i specjalistycznych remontów, kilkadziesiąt ekspertyz.

Publikacje:

1. Mielczarek Z., Misztal B., Koncepcja wzmacniania stropów drewnianych elementami z drewna i materiałów drewnopochodnych. Problemy remontowe w budownictwie ogólnym. VI Wrocławska Konferencja Naukowo Techniczna. PZiTB Wrocław- Szklarska Poręba 8-10-12-1994.
2. Mielczarek Z., Misztal B., Konstrukcje zespolone z drewna materiałów drewnopochodnych i stali. Ogólnopolska Konferencja Naukowo Techniczna „Budownictwo mieszkaniowe w 2000 r". Politechnika Częstochowska 7-9 grudzień 1995.
3. Mielczarek Z., Misztal B., The Investigation of Trusses Made from Wood, Steel and Wood-Base Materials Under Long-Term Load. International Wood Engineering Conference 1996 New Orleans, Louisiana, U.S.A. October 28-31, 1996.
4. Misztal B., Konstrukcje zespolone. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1997r.
5. Misztal B., Wooden Structures. International Seminar, Technical University of Gdańsk. wrzesień 1997r.
6. Misztal B., Reconstruction of old wooden floors by use of composed elements. 5-th World Conference on Timber Engineering Montreux, Switzerlad, sierpień 1998r.
7. Mielczarek Z., Misztal B., Analiza sztywności dźwigarów drewniano-stalowych z pasem górnym ciągłym z drewna i materiałów drewnopochodnych. Sympozjum Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Wydziału Budownictwa i Architektury, Szczecin-Międzyzdroje 5-6, 09, 1999r.
8. Mielczarek Z. Misztal B., Badania dźwigarów kratowych z drewna, twardych płyt pilśniowych i stali. Konferencja Naukowa, Szczecin Międzyzdroje IX 1999r.
9. Misztal B., Ugięcia pełzające zespolonej belki o przekroju skrzynkowym z drewna i płyty wiórowej, Materiały Konferencji Naukowej KILiW PAN i KN PZiTB, Wrocław-Krynica, 2000.
10. Misztal B., Prognozowanie w czasie ugięć reologicznych dźwigarów kratowych z drewna i stali. Materiały Konferencji Naukowo – Technicznej „Konserwacja, wzmacnianie i modernizacja budowlanych obiektów historycznych i współczesnych" Kielce, 22-23 luty 2001.
11. Misztal B., Stalowo – drewniane dźwigary soczewkowe. Konstrukcje metalowe – Gdańsk 2001. X Międzynarodowa konferencja naukowo – techniczna. [ Red. Jerzy Ziółko, Ewa Supernak]. Komitet Inżynierii Lądowej I Wodnej PAN [ i in.] Gdańsk 6-8.06.2001. T.2. s. 43-50.
12. Misztal B. Pomiary dynamiczne w diagnostyce stropów drewnianych REMO 2004 r. XI Konferencja Naukowo Techniczna Problemy Remontowe w Budownictwie Ogólnym i Obiektach Zabytkowych.; Wrocław Zamek Kliczków ; 9-11 grudnia 2004.
13. Misztal B., Forecasting in Time of Rheological Defections of Truss Girders, consolideted from Wood, Wood-based Material and Steel. WCTE 2006 - 9th World Conference on Timber Engineering – Portland, OR, USA – August 6-10,2006.
14. Misztal B., Comparison of the Vibration Frequency and Damping of Beam Models Made of Dry and Wet Pine Wood. WCTE 2008 - 10-th World Conference on Timber Engineering - Miyazaki, JAPAN - June 2-5,2008.
15. Misztal B., Wpływ degradacji matrycy na nośność krytyczną ściskanych prętów drewnianych. XIII Konferencja Naukowo Techniczna REMO 2009 Pałac Wojanów 2-4 grudzień 2009.
16. Misztal B., Dynamic Parameters of the Free Vibrations of Various Wood Species WCTE 2010 - 11- th World Conference on Timber Engineering –Trentino, ITALY– June 20-24, 2010.
17. Misztal B., Domes in architecture. Architektus.2010, nr 2, s.289-293,
18. Misztal B., Dynamic Parameters of the Free Vibrations of Various Wood Species. Architektus, Wrocław 2012, nr 1.
19. Misztal B., Kształtowanie kopuł z drewna jednolitego. Monografia. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Wrocław 2012.
20. Misztal B., Oszacowanie efektywnej sztywności i modułu sprężystości różnych gatunków drewna na podstawie badań dynamicznych. Architektus, Wrocław 2014, nr 1.

21. Misztal B., Determination of the modulus of elasticity of various wood species on the basis of the measurement of free vibration parameters. W: WCTE 2014 World Conference on Timber Engineering : Quebec City, Canada, August 10-14, 2014 : book of abstracts. Vol. 3, Posters / ed. by Alexander Salenikovich. Quebec: Université Laval, 2014. s.1-5.

22. Misztal B.,: Kopuły drewniane. W: Współczesne problemy budownictwa : teoria i praktyka. Monografia / oprac. nauk. Lucjan Kurzak, Jacek Selejdak. Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2015. s. 48-59, obj. 0,8, 3 rys., 1 tab., bibliogr. 8. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna "Współczesne Problemy Budownictwa. Teoria i Praktyka", Częstochowa, 23 października 2015.

23. Misztal B., The assessment of usability of various types of wood in construction. Architectus. 2015, nr 3, s. 105-110, 6 il., 6 tab., bibliogr. 5 poz.

23. Misztal B.,: Wooden shell domes. W: WCTE 2016 World Conference on Timber Engineering [Dokument elektroniczny] : Vienna, Austria, August 22-25, 2016 : participant's handbook. Vienna : University of Technology, 2016. s. 1-7, obj. 0,9, 9 ryc., 3 tab., bibliogr. Rodzaj pracy: referaty; zasięg: międzynarodowy.

24. Misztal B., Kopuły w przestrzeni miasta. W: Europejskie Stolice Kultury - Monografia W. Architektury Politechniki Wr., pod redakcją E. Przesmyckiej, E. Trockiej-Leszczyńskiej), 2016.

25. Misztal B., Kopuły drewniane. Monografia. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2017. 276 ISBN 978-83-01-19150-4.

26. Misztal B., Wooden domes : history and modern times. Monograph. Publishing house: Springer, cop. 2018. 269, ISBN 978-3-319-65740-0

27. Misztal B., Kopuły historyczne a metody konserwacji drewna. Konferencja naukowo techniczna UZ, Renowacje, 21-23 marzec 2018, Zielona Góra.

 

Uprawnienia:

1. uprawnienia budowlane do projektowania, prowadzenia i nadzorowania prac, 50/82/WBPP, DOS/BO/5569/01,
2. rzeczoznawca RZE/X/0037/10 wpisany do rejestru PIIB pod nr 40/10/R/C,
3. uprawnienia mykologiczne nr 48/30/82,

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. akceptuj ✓